Jonon avaaminen ja sulkeminen

Näin avaat ja suljet asiakasjonon

Jono voidaan avata ja sulkea manuaalisesti tai ajastaa toimimaan automaattisesti. Avattu jono on merkattu sivupalkissa vihreällä pallolla. Suljettu jono on merkattu punaisella.

Asiakasjonon tilat

Asiakasjono näkyy sivupalkissa joko:

  • Punainen pallo - jono on suljettu

  • Vihreä pallo - jono on avattu

  • Sininen huomioväri - jonossa on asiakas odottamassa

Jonotusaika

Kun jonossa on asiakkaita, näet jonon nimen vierssä ajastimen, joka kertoo miten kauan (ensimmäinen) jonottaja on odottanut jonossa. Mikäli odotusaika on venynyt yli yhden tunnin, aika muuttuu ∞ ääretön-kuvakkeeksi.

Jonon avaaminen

Klikkaa jonon nimen viereistä nuoli-ikonia ja valitse valikosta "Avaa jono / Open queue". Asiakkaat voivat liittyä nyt jonoon.

Jonon sulkeminen

Klikkaa jonon nimen viereistä nuoli-ikonia ja valitse valikosta "Sulje jono / Close queue". Hyväksy vielä varmistus sulkemisesta ponnahdusikkunassa.

Asiakkaat eivät sulkemisen jälkeen pääse jonoon, eivätkä aloittamaan chattia. Sulkemishetkellä jonossa olevat asiakkaat jäävät jonoon, kunnes heidät poimitaan tai he päättävät sulkea chatin/ikkunan.

Asiakasjonon ajastaminen

Lue jonon automaattisesta ajastamisesta:

Last updated