Ryhmäkeskustelun upottaminen web-sivustolle

Julkisen ryhmäkeskustelun sijoittaminen onnistuu web-sivustolle, mobiilisivustolle ja -aplikaatioon, blogiin tai Facebook-sivulle.

Chatin upotuskoodi (embed-koodi)

Upottamista varten toimitamme teille ns. upotuskoodin, kun chat on valmiina. Muokkaamme ja valmistelemme chatin valmiiksi haluamallanne tavalla; teidän tehtäväksenne jää sijoittaa upotuskoodi sivustolle.

Julkinen ryhmäkeskustelu sijoitetaan yleensä osaksi web-sivun sisältöä, sen sekaan esimerkiksi div-elementtiin. Tarvitset upottamista varten 1) raamielementin (container) oikealla tunniste-ID:llä 2) upotus-script-tägin. Upotuskoodi on yhden rivin mittainen Javascript-tägi (toimitamme teille oman koodinne).

Asiakkaan tai hänen sivustonsa kehittäjän tulee sijoittaa nämä koodipätkät sivustolle.

Container-elementin tyyli, sijainti ja koko on täysin teidän päätettävissänne. Oheisessa esimerkissä lyhyt esimerkkityyli (style) ja esimerkki-upotuskoodi.

<div id="ninchat-groupchat-container" style="width: 100%; height: 500px; border: solid 1px #000;"></div>
...
<script src="http://ninchat.com/[...]/ninchat-public-init.js" charset="UTF-8"></script>

Upotuskoodin sijoittaminen

Container-elementti sijoitetaan haluttuun kohtaan ja tyylitellään halutulla tavalla. Avustamme tyylittelyssä tarvittaessa. Embed-script-tägin suosittelemme sijoittamaan web-sivun body-elementin loppuun. Esim:

    <section id="groupchat" class="page-section">
      <!-- Ninchat-ryhmäkeskusteluelementti -->
      <div id="ninchat-groupchat-container"></div>
    </section>
    ...
    <!-- Ninchat-upotus-script -->
    <script src="http://ninchat.com/[...]/ninchat-init.js" charset="UTF-8"></script>
  </body>
</html>

Mikäli sivustolla käytetään sekä yksityistä asiakaspalvelu-chattia että julkista ryhmäkeskustelua, ne tulee käynnistää samalla upotus-script-tagilla. Samalla sivulla ei voi olla useaa upotuskoodia, muuten chattien toiminta menee sekaisin.

Mitä asiakkaan tulee selvittää

 • Mille sivu(i)lle ryhmä-chat tulee ja käytetäänkö samalla sivulla yksityistä asiakaspalvelu-chattia?

 • Sijoitetaanko ryhmäkeskustelu osaksi sivun sisältöä, vai kelluvaan ikkunaan?

 • Mitä tapahtuu kun ryhmäkanava on suljettu; piilotetaanko keskusteluhistoria vai jätetäänkö se näkyville, näytetäänkö tilalla ainoastaan Suljettu-ilmoitus, piilotetaanko koko ikkuna näkyvistä?

Last updated